martes, 14 de octubre de 2014

Tema 2. La importància de la Web 2.0 en el canvi del rol del professorat.

La societat en la que es trobem actualment, té com a característica principal la omnipresència de les tecnologies. Això vol dir, que des de qualsevol lloc i a qualsevol moment, tenim a l’abast diversos estímuls tecnològics que ens informen i comuniquen: mòbils, tabletes, ràdios, televisors, etc.

LA WEB 2.0
Pensem en una persona que s’acaba de despertar: li sona el despertador del mòbil, configurat per a què el desperti amb les notícies més rellevants i actualitzades d’arreu del món. Aquesta persona, encara no ha obert els ulls i ja està rebent informació sense adonar-se’n i sense saber-ho. Bé, això és Web 2.0. El següent esquema realitzat a classe ens ho pot acabar d’aclarir.

MAPA CONCEPTUAL D’EL·LABORACIÓ COL·LECTIVA A CLASSE


La Web 2.0 dóna pas, doncs, a l’Escola 2.0. Aquesta, influïda per les noves tecnologies, es veu afavorida significativament ja què l’ensenyament és més realístic i adaptat a la societat actual, és a dir, influenciada per les noves eines d’accés a la informació i de la comunicació. Així doncs, pel que fa a la influència de la Web 2.0 en educació, a classe hem arribat a compactar-ho i esquematitzar-ho de la següent forma.

MAPA CONCEPTUAL D’EL·LABORACIÓ COL·LECTIVA A CLASSE
 
Cercant en xarxa altres opinions sobre la influència tecnològica en l’escola, he trobat aquesta d’autor desconegut, que m’ha semblat que explica de forma clara tot el que abraça aquesta influència: "es necesario generar capacidades de desarrollo autónomo en la sociedad, para que ésta realice activamente su rol de generadora del conocimiento (...)". Se debe aprovechar al máximo la capacidad comunicativa de las TIC para poder desarrollar nuevas formas de enseñar y aprender e ir mejorando (...), lo que incluye habilidades de apreciar de manera crítica la información, para luego adecuarla al contexto y desarrollar así un nuevo conocimiento a partir de ella. Pero para que todo lo dicho anteriormente tenga mejores resultados, la formación de los docentes debe estar directamente relacionada con el involucramiento de éstos en el proceso de aprendizaje, el cuál debe ser permanente en lo que respecta a la relación con la tecnología, sus usos, desarrollo, potencialidades y riesgos, facilitando así que se conviertan en promotores de la apropiación social de las TIC."

ALFABETITZACIÓ DIGITAL
I de la mà d’aquesta formació contínua apareix aquest nou concepte: alfabetització digital; que es refereix a l’aprenentatge de l’ús de les noves tecnologies. Com ja vaig remarcar altres cursos, l’educació del segle XXI té grans reptes que ha de superar i aquest és un d’ells, ja que la societat avança tan de pressa, que no renovar-se és sinònim de quedar-se enrere i deixar de banda la pròpia professió.

EL ROL DEL DOCENT
La revista online “El recreo”, realitzada per la Facultat d’Educació de Toledo, exposa en una de les seves entrades la següent opinió: “Se debería dedicar más tiempo a la formación del profesorado para alcanzar una educación de calidad, utilizando de forma equitativa materiales didácticos tradicionales con las nuevas tecnologías, con un progreso hacia un uso superior de estas últimas, (...) hacer cursos de reciclaje para aquellos docentes que estén un poco obsoletos en este tema.”

Si bé és cert que ens posa la pell de gallina el fet de parlar de materials didàctics tradicionals (el llibre de text), el fet de voler aconseguir una equitat no em sembla del tot malament. No parlo de seguir tots un mateix llibre i recitar la lliçó com a lloros; si no a que els infants d’avui dia també aprenguin el que significa “buscar en un llibre”. Perquè crec que el que no es pot permetre, és que el fet de digitalitzar-ho tot faci que es perdin costums com passar pàgines de paper o deixar de escriure a mà.

Record l’anècdota d’una professora de la universitat que ens va contar que als seus alumnes de secundària els hi va fer enviar una carta per correu, amb segell i tot, perquè molts d’ells no sabien on es compraven els segells, ni s’havien fixat en l’existència de bústies al carrer i molt menys sabien per a què servien o com funcionaven. Això, com a futura docent, sí que m’esgarrifa. Nosaltres no deixem de ser transmissors de coneixement, tradició i cultura i ens abracem a les novetats deixant de banda aspectes quotidians de tota la vida com aquest.

Per tant, tenint present l’article de George Siemens en què es nombren diversos rols que ha d’adoptar el professorat davant l’educació en xarxa, no podem dir que cap rol sigui més rellevant que un altre. Encara que el qui té la informació passa a ser una multitud de professionals en xarxa, no hem d’oblidar que el docent a l’aula ha d’actuar com una guia que faci arribar la informació a tots els alumnes, es faci càrrec de la informació que els hi arriba (que sigui adient), ha de deixar que els alumnes interactuïn entre ells i entre altres mitjançant la xarxa, etc., és a dir ha d’afavorir la col·laboració i la creació col·lectiva de coneixement.

Per acabar, m’agradaria exposar les últimes línies d’aquest últim article citat, referents a tot el camí que encara ens queda per fer: "Queden moltes qüestions per resoldre en relació a la privacitat, l'ètica en les xarxes, i l'avaluació (...). L'educació té a veure amb el contingut i les converses. Les eines per controlar contingut i converses han passat de l'educador a l'estudiant. Ens cal un sistema que respongui a aquesta realitat."

Així que, mentre tant... pensem en positiu... us deixo un vídeo amb un missatge... J

 
 
Fins una altra i...
Petonets!
Patricia Pinar Roig
☺♥♪
_____________________
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:
·         Mapes conceptuals (imatges 1 i 2), d’elaboració a l’aula en gran grup.
·         Bloc d'autor desconegut accesible al següent link <http://almon.blogspot.es/>
·         Reflexió sobre els gran reptes de l'educació del segle XXI, extreta del bloc de primer curs, link <http://primer-patri.blogspot.com.es/2011/10/els-reptes-de-leducacio-del-segle-xxi.html>
·         Bloc de la revista "El recreo" de la Facultat d'Educació de Toledo, link <http://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com.es/2012/05/influencia-de-las-nuevas-tecnologias-en.html>
·         Imatge de la bústia de correus, amb llicència Creative Commons, extreta del link <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/PB_ESP07.jpg>
·         Traducció de l'article de George Siemens "El rol del docent en entorns d'aprenentatge en xarxa", extret del link <http://aprendreescrear.blogspot.com.es/2014/10/llavors-que-creixen.html>
·         Vídeo extret del link < https://www.youtube.com/watch?v=tRI0REe2ciw>


No hay comentarios:

Publicar un comentario