lunes, 8 de diciembre de 2014

Tema 5. Les TIC a l'aula.

Benvolguts i benvolgudes!  (Crec que mai havia començat així i em feia il·lusió J)

Aquesta setmana, i encara que venim parlant de la importància actual de les TIC a l’educació i en el dia a dia quotidià, ens centrem realment en la importància de les TIC a l’aula.
Per començar, un recurs educatiu per posar en marxa les TIC a l’aula, que considero útil i del que hem pogut gaudir-ne en una lectura, són les CACERES DEL TRESOR. I què són exactament? Doncs bé, personalment em recorden molt a un projecte d’aula, ja que es tracta d’una activitat que abraça moltes possibilitats, competències i àrees que utilitzen els docents que fan ús d’Internet a l’aula. I, de la mateixa forma que qualsevol projecte educatiu, una cacera del tresor consta de: una capçalera on es troba el títol, l’àrea, el nivell, etc.; una introducció breu del tema que es vol treballar; les primeres preguntes que sorgeixen, plantejades amb l’objectiu d’obtenir resposta amb la recerca dels alumnes; i la gran pregunta, activitat on s’ha d’aplicar tot el coneixement assolit i coincideix amb un objectiu curricular.

Amb aquest recurs, a més de recollir informació sobre un tema desitjat i reforçar el que es treballa mitjançant l’ús de les TIC, s’aprofundeix també en el desenvolupament de destreses tecnològiques i pràctiques sobre l’ús d’Internet; despertant l’interès dels alumnes pel material atractiu i per la possibilitat d’adaptació als diversos ritmes i nivells d’aprenentatge. Per tant, entre tots els objectius que s’exposen, apareixen: implicar l’ús d’instruments nous, aprendre a raonar i justificar el que s’ha fet, potenciar la responsabilitat i autonomia personal, respectar els diferents ritmes d’aprenentatge, etc.
Pel que fa a metodologia, estructura i característiques, us deixo un mapa conceptual que hem realitzat a classe:

Mapa conceptual fet a classe.


I és que, amb els avenços tecnològics en educació, actualment les TIC tenen cada cop més pes, ja que la dependència de les persones cap aquestes cada cop és major. I ja no només penso en la inclusió que s’ha fet a les aules. Realment, hi ha tota una xarxa de cursos, reciclatges docents, dotació de recursos i demés que fan que s’impulsin les TIC a l’entorn educatiu. I no és d’estranyar, ja que si, com a docents, es pretén fomentar una educació per a la vida, real i ajustada a l’entorn social, ja no es poden deixar de banda les noves tecnologies. De la mateixa forma, la llei educativa (LOE 2006) inclou ja en el nou currículum la competència del tractament de la informació i la competència digital.
Es per això que penso, si les administracions ho recolzen, si els docents ho volen i la llei ho fomenta... per què encara hi ha escoles que treballen com fa 60 anys? Allunyant als infants de les tecnologies, quan realment en sortir del centre se’n trobaran fins i tot per treure el tiquet d’aparcament... Asorey i Gil, en el seu escrit, parlen exactament d’això “Nuestros alumnos están impregnados de una cultura tecnológica que provoca cambios importantes en la manera de aprender y procesar la información”. Em crea angoixa perquè realment a mi em queda menys d’un any per acabar el grau i, sé que les coses no estan gens fàcils per aconseguir treball d’immediat però en l’hipotètic cas... com m’enfronto a un centre “anti-TIC” després de veure tot el que poden aportar? Que faig? M’uneixo al clan “fitxes everywhere”? De veres que m’esgarrifa... per què la realitat serà què voldré canviar la mentalitat d’aquelles docents... però em guanyen per experiència! I realment no se... em trobo en un moment en que pensar en això m’entristeix... perquè no sé com es pot permetre a hores d’ara... Us deixo l’esquema realitzat a l’aula sobre aquest mateix article d’Asorey i Gil, on podreu veure els canvis i possibilitats que hi ha per a aconseguir un bon ús de les TIC a l’aula:
 
Mapa conceptual realitzat a classe.
 

I no és que cregui que hi ha centres així... en la lectura “Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI” (pàgs. 22 -37), una de les experiències que s’hi mostra fa posar els pèls de punta. Es tracta de la experiència de Àngeles Abelleira.

Adell, per la seva part i la seva experiència, exposa un fet com la Investigació ACOT, on s’esmenten les fases per les quals han de passar els membres de les institucions educatives per a assolir les competències tecnològiques pràctiques i útils per a dur a terme una bona inclusió de les TIC a l’aula. Òbviament no és un procés a curt termini, sinó que el temps en veure els resultats oscil·la entre els 3 i 5 anys. En el següent esquema realitzat a classe, s’exposen les cinc fases esmentades:
Mapa conceptual realitzat a classe.
Aquesta investigació ACOT està íntimament lligada a la metodologia TPACK, que aconsegueix integrar les TIC a l’aula unint en un tot els coneixement tecnològics, pedagògics i disciplinaris. El següent gràfic ho aclareix:
Metodologia TPACK.
Així doncs, una vegada aconseguim integrar les TIC, també assolim altres coneixements de forma multidisciplinària i global, entenent que per a que un mestre faci ús de les TIC, no només és necessari saber utilitzar un software i un hardware, sinó també ser crític amb el tipus d’activitats que es plantegen als infants per a què siguin el més significatives per a ells. Recordeu l’anàlisi de PIPO que vaig fer? Quants anys va estar en ús a les aules amb la manca pedagògica que s’hi troba?
Només nosaltres coneixem els nostres alumnes i les seves característiques, i només nosaltres sabem si l’activitat que anem a proposar està prou ben adreçada a ells. Si volem aconseguir l’èxit introduint les TIC a l’aula, hem de ser conscients que no només ens val saber manejar un ordinador; sinó seguirem caient en la temptació de fer ús d’un software només per ser atractiu i no funcional...
 
 

Espero que reflexioneu sobre això...
 
Fins aquí per avui! En veiem aviat!!
Petonets i... fins una altra!!
Patricia Pinar Roig
♥♪☺

_____________________
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
  • ADELL, J., Internet en el aula: a la caza del tesoro. (2003). Online <http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec16/adell.htm>
  • ASOREY, E. i GIL, J., El placer de usar las TIC en el aula de Infantil. (2009). Online http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n12-asorey-zorraquino.PDF
  • HERNÁNDEZ, J.; PENNESI, M.; SOBRINO, D. i VÁZQUEZ, A., Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC. Fundación Telefónica (2011) Pàgs. 22 - 37. Online < http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf>
  • ADELL, J., Las fases de integración de las TIC: tiempo y oportunidades. Online < http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2008/12/13/las-fases-de-la-integracion-de-las-tic-tiempo-y-oportunidades/>
  • Vídeo d’el·laboració propia a partir de la lectura de Fundación telefónica.
  • Imatges 1, 2 i 3 realitzades a clase.
  • Imatge 4 extreta del link  <http://www.ticyeducacion.com/2011/01/metodologia-tpack.html>


No hay comentarios:

Publicar un comentario